Peptyd BPC-157 – Czym jest, jak działa?

BPC-157 to pentadekapeptyd wykazujący działanie ochronne i regeneracyjne. Skuteczny między innymi w leczeniu wrzodów żołądka, stanów zapalnych jelit, stawów, kości, substancja może również oddziaływać na mózg.

Najważniejsze informacje

BPC-157 (body protective compounds, PL 14736, PL-10, Bepecin) to syntetyczny oligopeptyd, wyizolowany z ludzkiego soku żołądkowego.
Obecne badania przeprowadzone na gryzoniach sugerują, że środek ten oddziaływuje na równe czynniki wzrostu, głównie te stymulujące proces angiogenezy (powstawanie nowych naczyń krwionośnych) oraz procesy regeneracyjne.

Liczne badania wykazały, że BPC-157 podany szczurom w formie zastrzyku redukuje szkodliwe działanie wskutek podania toksyn lub naruszenia tkanek.
Wiele badań wykazuje szczególnie korzystne działanie w przypadku łagodzenia uszkodzeń jelit, a także działanie regeneracyjne w przypadku kości, ścięgien, serca a nawet mózgu.

Ze względu na charakter związku, suplemetnacja jest najbardziej efektywna w przypadku aplikacji dożylnej, obecnie dwa badania sugerują efektywność BPC-157 przyjmowanego oralnie, działanie to może jednak być ograniczone wyłącznie do jelit (w chwili obecnej brak pewności, czy środek podany doustnie przenika z jelit do krwi).

[stextbox id=”info”]Obecnie ten środek farmakologiczny można kupić legalnie do celów naukowych, nie jest dostępny na rynku jako suplement diety, aczkolwiek nie jest to obecnie środek zabroniony przez organizacje takie jak WADA (World Anti-Doping Agency) – tym samym nie jest to zakazany środek dopingujący.  [/stextbox]

Budowa i opis BPC-157

BPC-157 to sól peptydu BPC, w której anion soli stanowi peptyd o ładunku ujemnym zawierający od 8 do 15 reszt aminokwasowych.  BPC-157 to akronim od Body Protection Compound związek chroniący organizm.Ppeptydy BPC, mają masę cząsteczkową od 900 do 1600 daltonów, wykazują działanie ochronne względem narządów ciała.

Sekwencja aminokwasów BPC-157 wygląda następująco:
Gly – Glu – Pro – Pro – Pro – Gly – Lys – Pro – Ala – Asp – Asp – Ala – Gly – Leu – Val

Znane są białka i peptydy, wykorzystywane w leczeniu wielu różnych chorób ludzi i zwierząt. Wiele z tych środków, wytwarzanych jest in vivo i w celu otrzymania kompozycji farmaceutycznej, może być uzyskiwanych ze zwierząt lub ludzi. Przykładami białek lub peptydów wykorzystywanych jako farmaceutyki są na przykład: insulina, erytropoetyna, cząsteczki BMP, interferony
Sól BPC jest rozpuszczalna w roztworze wodnym lub wodno-alkoholowym, korzystnie w pH między 6,0 a 8,5. Środek dostępny jest również w formie do podawania doustnego. 1) Opis wynalazku PL 193 790 B12

Zastosowanie i działanie

Na chwilę obecną dostępnych jest ponad 900 artykułów naukowych na temat BPC-157, wiele badań zarówno in-vivo jak i in-vitro potwierdziło skuteczność działania tego peptydu.

Działanie ochronne i regeneracyjne

W badaniach ( przeprowadzonych na gryzoniach) wykazano między innymi, że BPC-157:

Za pozytywne działanie BPC-157 na kości, stawy i wiezadła odpowiedzialne jest wiele mechanizmów,  peptyd ten powoduje między innymi szybszy wzrost fibroblastów (komórki tkanki łącznej właściwej)  10) Chang, Chung-Hsun, et al. „The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration.” Journal of Applied Physiology 110.3 (2011): 774-780., wspomaganie reformacji kolagenu, 11) Tkalcević VI, et al Enhancement by PL 14736 of granulation and collagen organization in healing wounds and the potential role of egr-1 expression . Eur J Pharmacol. (2007) wspomaganie tworzenia się nowych naczyń włosowatych (angiogenezy) 12) Hsieh MJ, et al Therapeutic potential of pro-angiogenic BPC157 is associated with VEGFR2 activation and up-regulation . J Mol Med (Berl). (2017) .

Działanie neurologiczne

Ze względu na pozytywne oddziaływanie BPC-157 na jelita, w których produkowane są duże ilości serotoniny13)Bornstein, Joel C. “Serotonin in the Gut: What Does It Do?” Frontiers in Neuroscience 6 (2012): 16. PMC. Web. 29 Apr. 2017., związek ten może mieć potencjalnie wpływ na syntezę tego neuroprzekaźnika, jedno z badań wykazało wzmożoną produkcje serotoniny przez istotę czarną śródmózgowia wśród szczurów podczas tygodniowego stosowania dawki 10 μg/kg.14)Y. Tohyama et al., Effects of Pentadecapeptide BPC157 on Regional Serotonin Synthesis in the Rat Brain: α-Methyl-L-Tryptophan Autoradiographic Measurements,Life Sci. 2004 Dec 3;76(3):345-57. W jednym z badań wykazano również wpływ na gospodarkę dopaminową, gdzie podawanie BPC-157 obniżało efekty podania amfetaminy.15)Sikiric P, Jelovac N, Jelovac-gjeldum A, et al. Pentadecapeptide BPC 157 attenuates chronic amphetamine-induced behavior disturbances. Acta Pharmacol Sin. 2002;23(5):412-22.

W przeprowadzonym teście wymuszonego pływania pentadekapeptyd wykazał korzystne działanie porównywalne z działaniem popularnych antydepresantów takich jak imipramina oraz niamid. 16)Sikiric P, et al The antidepressant effect of an antiulcer pentadecapeptide BPC 157 in Porsolt’s test and chronic unpredictable stress in rats. A comparison with antidepressants . J Physiol Paris. (2000)

BPC-157 wykazuje równiez potencjał neuroprotekcyjny – w przypadku podania toksycznego kurpizonu,  obniżona została liczba uszkodzonych komórek mózgowych,17)Klicek R, et al Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 heals cysteamine-colitis and colon-colon-anastomosis and counteracts cuprizone brain injuries and motor disability . J Physiol Pharmacol. (2013) natomiast w przypadku podawania etanolu zaobserwowano obniżoną toksyczność i zapobieganie śmierci spowodowanej przedawkowaniem, łagodniejsze były również objawy odstawienne.18)Blagaic AB, Blagaic V, Romic Z, Sikiric P. The influence of gastric pentadecapeptide BPC 157 on acute and chronic ethanol administration in mice. Eur J Pharmacol. 2004;499(3):285-90.

Dawkowanie

[stextbox id=”info”]Wszystkie z dostępnych obecnie badań naukowych zostały przprowadzone na gryzoniach.[/stextbox]
Efektywna dawka stosowana w badaniach wynosi najczęściej 1-10 μg/kg.

Na podstawie danych anegdotycznych, odnosząc się do osób stosujących ten środek, zalecane dawki oscylują w granicach 250 – 800μg dziennie w postaci zastrzyków podskórnych lub domięśniowych.

BPC-157 może być również przyjmowany doustnie, jednak w tym przypadku działanie działanie może być ograniczone wyłącznie do jelit.

Piśmiennictwo   [ + ]

1.  Opis wynalazku PL 193 790 B12
2, 10. Chang, Chung-Hsun, et al. „The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration.” Journal of Applied Physiology 110.3 (2011): 774-780.
3. Cerovecki, Tomislav, et al. „Pentadecapeptide BPC 157 (PL 14736) improves ligament healing in the rat.” Journal of orthopaedic research 28.9 (2010): 1155-1161.
4.  Krivic, Andrija, et al. „Achilles Detachment in Rat and Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157: Promoted Tendon‐to‐Bone Healing and Opposed Corticosteroid Aggravation.” Journal of orthopaedic research 24.5 (2006): 982-989.
5.  Sikiric, Predrag, et al. „Toxicity by NSAIDs. Counteraction by stable gastric pentadecapeptide BPC 157.” Current pharmaceutical design 19.1 (2013): 76-83.
6. Vuksic, Tihomir, et al. „Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 in trials for inflammatory bowel disease (PL-10, PLD-116, PL14736, Pliva, Croatia) heals ileoileal anastomosis in the rat.” Surgery today 37.9 (2007): 768-777.
7.  Keremi, B., et al. „Antiinflammatory effect of BPC 157 on experimental periodontitis in rats.” Journal of physiology and pharmacology 60.7 (2009): 115-122.
8. Pevec, Danira, et al. „Impact of pentadecapeptide BPC 157 on muscle healing impaired by systemic corticosteroid application.” Medical Science Monitor 16.3 (2010): BR81-BR88.
9. Šebečić, Božidar, et al. „Osteogenic effect of a gastric pentadecapeptide, BPC-157, on the healing of segmental bone defect in rabbits: a comparison with bone marrow and autologous cortical bone implantation.” Bone 24.3 (1999): 195-202.
11.  Tkalcević VI, et al Enhancement by PL 14736 of granulation and collagen organization in healing wounds and the potential role of egr-1 expression . Eur J Pharmacol. (2007)
12.  Hsieh MJ, et al Therapeutic potential of pro-angiogenic BPC157 is associated with VEGFR2 activation and up-regulation . J Mol Med (Berl). (2017)
13. Bornstein, Joel C. “Serotonin in the Gut: What Does It Do?” Frontiers in Neuroscience 6 (2012): 16. PMC. Web. 29 Apr. 2017.
14. Y. Tohyama et al., Effects of Pentadecapeptide BPC157 on Regional Serotonin Synthesis in the Rat Brain: α-Methyl-L-Tryptophan Autoradiographic Measurements,Life Sci. 2004 Dec 3;76(3):345-57.
15. Sikiric P, Jelovac N, Jelovac-gjeldum A, et al. Pentadecapeptide BPC 157 attenuates chronic amphetamine-induced behavior disturbances. Acta Pharmacol Sin. 2002;23(5):412-22.
16. Sikiric P, et al The antidepressant effect of an antiulcer pentadecapeptide BPC 157 in Porsolt’s test and chronic unpredictable stress in rats. A comparison with antidepressants . J Physiol Paris. (2000)
17. Klicek R, et al Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 heals cysteamine-colitis and colon-colon-anastomosis and counteracts cuprizone brain injuries and motor disability . J Physiol Pharmacol. (2013)
18. Blagaic AB, Blagaic V, Romic Z, Sikiric P. The influence of gastric pentadecapeptide BPC 157 on acute and chronic ethanol administration in mice. Eur J Pharmacol. 2004;499(3):285-90.

Jestem technologiem żywności, pasjonatem aktywności fizycznej, dietetyki oraz wszystkiego, co krąży wokół ewenementu jakim jest obecnie branża fitness i wellness.