Czym są suplementy diety – Definicja, przepisy prawne

Suplement diety, suplement żywnościowy jest to produkt, który jest złożony z substancji odżywczych i traktowany jako uzupełnienie normalnej żywności. Jest to skoncentrowane źródło witamin, minerałów lub innych substancji, produkt ten jest wytworzony i wprowadzony do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie (w tabletkach, kapsułkach, proszku czy płynie). 1)Źródło: Krajowa Rady Suplementów i Odżywek „Definicje” http://www.krsio.org.pl/pl/suplementy/definicje/ Zbiór międzynarodowych norm żywnościowych Codex Alimentarius uznaje suplementy diety zawierające witaminy i mikroelementy za żywność.2)Źródło: http://www.codexalimentarius.net/

Definicja prawna w Polsce

W polskim prawie definicję określa USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dział 1 Art. 3 Suplement diety – środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego;

Definicja prawna Unii Europejskiej

W prawie Unii Europejskiej, suplementy diety określa Dyrektywa 2002/46/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych

Artykuł 2
Do celów niniejszej dyrektywy:
a) „suplementy żywnościowe” oznaczają środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety i które są skoncentrowanym źródłem substancji odżywczych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, sprzedawanych w postaci dawek, a mianowicie w postaci kapsułek, pastylek, tabletek, pigułek i w innych podobnych formach, jak również w postaci saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w tym podobnych postaciach płynów lub proszków przeznaczonych do przyjmowania w niewielkich odmierzanych ilościach jednostkowych;

Różnice pomiędzy suplementem żywnościowym a lekiem

Podstawowe różnie między lekiem a suplementem diety.3)Źródło: http://lekiczysuplementy.pl/materialy.php

Lek Suplement
Przeznaczenie Lek (produkt leczniczy) to substancja
lub mieszanina substancji, przedstawiana
jako posiadająca właściwości zapobiegania chorobom…
lub leczenia chorób…
Suplementy diety to środek spożywczy, którego celem
jest uzupełnianie normalnej diety…
z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu
leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego…
Wskazania Są określone w charakterystyce produktu leczniczego i zatwierdzone przez
URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH (UPRL)
Brak wskazań! Służą uzupełnianiu diety. Nie są zatwierdzone przez URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH (UPRL)
Bezpieczeństwo Ciągły nadzór i monitorowanie jakości przez inspekcję farmaceutyczną, ponadto monitorowanie bezpieczeństwa stosowania przez lekarzy, farmaceutów i podmiot wprowadzający do obrotu (pharmacovilance) Brak ustawowego wymogu ciągłego monitorowania bezpieczeństwa stosowania. Jakość jest nadzorowana przez inspekcję sanitarną (SANEPID)

Piśmiennictwo   [ + ]

1. Źródło: Krajowa Rady Suplementów i Odżywek „Definicje” http://www.krsio.org.pl/pl/suplementy/definicje/
2. Źródło: http://www.codexalimentarius.net/
3. Źródło: http://lekiczysuplementy.pl/materialy.php

Jestem technologiem żywności, pasjonatem aktywności fizycznej, dietetyki oraz wszystkiego, co krąży wokół ewenementu jakim jest obecnie branża fitness i wellness.